Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra de Ştiinţe fundamentale

Catedra de Navigaţie şi Arme de marină

Domenii de competenţă :

1. Formarea maiştrilor militari pentru prima funcţie în specialităţile:

 

2. Pregătirea elevilor de la toate specialitaţile la disciplinele: 

  • Marinărie
  • Practică marinarească

 

Baza materială :

  • Cabinet aparate electrice de navigaţie
  • Cabinet marinărie şi navigaţie
  • Cabinet artilerie navală
  • Cabinet rachete navale
  • Cabinet arme sub apă
  • Poligon marinărie

Catedra de Electromecanică Navală

Catedra de Electronică şi Informatică