Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra stiinţe fundamentale

Catedra navigaţie şi arme sub apă

Catedra artilerie şi rachete navale şi antiaeriene

Catedra electromecanică navală

Domenii de competenţă :

1. Formarea maiştrilor militari pentru prima funcţie în specialităţile:

 

2. Pregătirea elevilor de la toate specialităţile la disciplinele: 

 • Construcţia şi vitalitatea navei.
 • Prevenirea şi stingerea incendiilor

Baza materială :

 • Cabinet motoare cu compartimentele :
       - Motoare principale şi auxiliare cu mecanisme şi instalaţii funcţionale;
       - Motoare şi mecanisme secţionate actionate electric;
       - Motoare şi mecanisme nefuncţionale utilizate pentru formarea de
          priceperi şi deprinderi în întreţinerea acestora;
 • Cabinet maşini electrice
 • Cabinet termotehnică şi frigotehnică
 • Laborator electrotehnică şi aparate de măsură şi control
 • Grup vitalitate
 • Sală de reparare, reglare a motoarelor cu ardere internă în cadrul
  atelierului de instruire practica şi întreţinere

 

Catedra electronică şi informatică