Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra ştiinţe fundamentale

Catedra navigaţie şi arme sub apă

Catedra artilerie şi rachete navale şi antiaeriene

Catedra electromecanică navală

Catedra electronică şi informatică

Domenii de competenţă :

1. Formarea maiştrilor militari pentru prima funcţie în specialitaţile:

 

2. Pregătirea elevilor de la toate specialităţile la disciplinele: 

  • dispozitive şi circuite electronice
  • informatică

 

Baza materială :

  • cabinet radio şi transmisiuni
  • cabinet radiolocaţie de navigaţie
  • cabinet radiolocaţie de luptă
  • cabinet hidrolocaţie
  • laborator de electronică
  • laboratoare de informatică