Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuţie
de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de:

1. Administrator financiar tr. I din cadrul Birolului contabilitate (1 post)
           2. Secretar unitate de învăţământ gr.III din cadrul Compartimentului secretariat (1 post)