Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 


ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuţie
de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de :

 

1. Referent de specialitate gr.II (S), 1 post, din cadrul structurii Informare şi relaţii publice
2. Administrator financiar tr. II (M), 2 posturi, din cadrul Biroului Contabilitate
3. Operator tr. I (M), 1 post, din cadrul structurii Secretariat

 

 

04.10.2018 - Anunţ privind organizarea concursului

Arhive anunţuri...