Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

Anunţ organizare concursuri

 

Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de :Muncitor calificat IV (bucătar) studii medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului, din cadrul microstructurii Popota cadre şi elevi
15.11.2018 - Anunţ privind organizarea concursului

22.11.2018 - Anunţ privind amânarea concursului

 
Anunţ privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
  19.11.2018 - Extras din metodologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

  19.11.2018 - Informare concurs de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate pe parcursul anului 2018-2019

19.11.2018 - Cerere înscriere

19.11.2019 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 
Arhive anunţuri...

.