Admitere 2022

Informaţii admitere 2022

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ organizează pe data de 08 august 2022 concurs de admitere pentru ocuparea a 120 de locuri, nediferenţiate de gen, după cum urmează:

  • 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale
  • 19 locuri pentru alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Se pot înscrie pentru a susţine concursul de admitere cetăţenii români cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi anul acesta şi care au promovat examenul de bacalaureat sau care susţin examenul de bacalaureat în 2022.

 

Etapele procesului de recrutare, selecție și admitere pentru Ministerul Apărării Naționale

 

ETAPA I

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR are ca termen limită data de 10 iunie 2022 şi se desfăşoară numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul oricărui Centru Militar Zonal, Judeţean sau de Sector din România.

Lista completă cu adresele şi numerele de telefon ale centrelor de recrutare este disponibilă aici: https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php

Candidații care solicită recrutarea sunt luați în evidență pe baza cărții de identitate. Ulterior, recrutorul îi va solicita candidatului alte documente necesare pentru completarea dosarului.

Recrutarea se poate face și online, la adresa: https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php

 

ETAPA a II-a

SELECŢIA CANDIDAŢILOR se desfăşoară la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare (amplasate la Constanţa, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Alba Iulia) şi constă în:

  • examinare psihologică şi interviu aptitudinal
  • probe de evaluare a capacităţii motrice:

   1. traseu utilitar aplicativ - are o lungime de 90 de metri, cuprinde 10 elemente şi trebuie parcurs în cel mult 1 min. 45 sec.
   2. alergare de rezistenţă pe distanţa de 2000 de metri în cel mult 09 min.45 sec.

 

ETAPA a III-a

ADMITEREA Sesiunea I - 08.08.2022 | Sesiunea a II-a - 29.08.2022

TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

 

ETAPA a IV-a

VIZITA MEDICALĂ

După promovarea tuturor probelor de selecție și a examenului scris, candidații, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, sunt programați să susțină vizita medicală la cel mai apropiat spital militar de zona de domiciliu.

După examinarea medicală finalizată cu obținerea avizului „APT MEDICAL”, cu fișa medicală astfel generată, candidații sunt programați să se prezinte la vizita medicală specială, la Centrul de Medicină Navală din Constanța, pentru obținerea aptitudinii de ambarcare.