Admitere 2021

Informații admitere 2021

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ organizează, pe data de 3 august 2021, concurs de admitere pentru ocuparea unui număr de 128 de locuri, nediferenţiate de gen, din care:

    • 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale
    • 23 de locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne
    • 4 locuri pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Concursul de admitere se adresează persoanelor cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi anul acesta, care au promovat examenul de bacalaureat sau care susţin examenul de bacalaureat în 2021.

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2021

 

Specialităţi militare
Locuri pentru M.Ap.N.
Locuri pentru M.A.I.
Locuri pentru S.T.S.
Total locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 15 2   17
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 20 5   25
Arme sub apă 10     10
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 12 6   18
Radiolocaţie navală 11     11
Motoare şi maşini navale 20 5   25
Motoare şi instalaţii electrice navale 13 5 4 22
TOTAL LOCURI 101 23 4 128

 

Recrutare

 

Candidaţii pentru locurile alocate Ministerului Apărării Naţionale se vor adresa Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judeţene sau de Sector de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. Lista completă cu adresele şi numerele de telefon poate fi accesată aici: (link)

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor de Poliţie Judeţene sau Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Inspectoratelor judeţene pentru Situaţii de Urgenţă de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. Detalii puteţi găsi aici : (link)

Candidaţii pentru locurile destinate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se vor adresa direcţiilor judeţene de telecomunicaţii speciale. Detalii aici: (link)

Recrutarea şi selecţia se organizează separat pentru locurile fiecărui minister.
Examenul de verificare a cunoştinţelor teoretice este acelaşi pentru candidaţii tuturor structurilor.

 

Procedura de admitere pentru Ministerul Apărării Naţionale

 

Pasul 1

Recrutarea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de admitere are loc până pe 29 aprilie 2021, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judeţene sau de Sector. Lista completă cu adresele şi numerele de telefon poate fi accesată aici: (link)

Candidaţii sunt luaţi în evidenţă pe baza cărţii de identitate. Ulterior, recrutorul va solicita candidatului restul de documente necesare pentru completarea dosarului. Lista cu aceste documente este în curs de actualizare şi va fi publicată în scurt timp.

 

Pasul 2

Examen scris de verificare a cunoştinţelor : TEST GRILĂ  LA MATEMATICĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ.

Nota minimă de promovare a probei este 5.00 (cinci).
Nota la testul de verificare a cunoştinţelor se calculează după formula:


Candidaţii care au promovat examenul de admitere vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor. După primii 101 candidaţi va fi trasată linia roşie. Primii 101 candidaţi de deasupra liniei vor fi programaţi să susţină probele de selecţie şi examinarea medicală, precum şi vizita medicală specială, de la Centrul de Medicină Navală din Constanţa.
Candidaţii situaţi sub linia roşie au statutul de candidaţi în aşteptare.

 

Pasul 3

Selecţia candidaţilor, indiferent de judeţul din care provin, se desfăşoară la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare (CZSO) Constanţa (Aleea Fulgerului, nr. 1, Constanţa) şi constă în:

- examinare psihologică şi interviu aptitudinal
- probe de evaluare a capacităţii motrice:
- traseu utilitar aplicativ cu 10 elemente
- alergare de rezistenţă pe o distanţă de 2.000 de metri

 

După promovarea probelor de selecţie de la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Constanţa, candidaţii vor fi programaţi pentru examinarea medicală la cel mai apropiat spital militar de zona de domiciliu. După efectuarea examinării medicale şi după obţinerea calificativului „APT MEDICAL“, cu fişa medicală astfel obţinută, candidaţii sunt programaţi să se prezinte la vizita medicală specială, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa, pentru a obţine calificativul „APT AMBARCARE“.