Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Proiecte şi activităţi extracurriculare

Proiectele şi activităţile extracurriculare, de la nivelul şcolii,  se desfăşoară pe baza:

 • Cadrului general al desfăşurării activităţilor extracurriculare
 • Planului de consiliere şi orientare profesională
 • Protocoalelor de colaborare cu licee, colegii, unităţi de nave din Forţele Navale şi alte instituţii de învăţământ şi nonguvernamentale
 • Planulului cu principalele activităţi al şcolii
 • Planului de promovare a ofertei educaţionale

concretizându-se în:

 • Cercuri desfăşurate în şcoală
 • Cercuri externe la care participă şi elevi ai şcolii
 • Întâlniri online cu membrii ligii maiştrilor şi/sau maiştri militari activi
 • Călătorii de studii
 • Ziua Şcolii
 • Schimburi de experienţă prin vizitarea partenerilor, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice sau alte activităţi cu caracter educativ, tehnico-ştiinţific respectiv organizarea de concursuri şi activităţi sportive

 

Anul de învăţământ  2017 - 2018

Proiecte şi activităţi extracurriculare organizate la nivelul şcolii
 • O zi în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
 • Participări la târgurile de oferte educaţionale
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor (noiembrie 2017)
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice (mai 2018)
 • Cercuri şcolare – Cerc de limba engleză, Cerc de istorie, Cerc de electronică, Cerc de motoare şi maşini navale, Cerc de matelotaj
 • Expoziţii de carte:
  • Expoziţii tematice referitoare la:
   • cursuri nou apărute;
   • scriitorul lunii;
   • apariţii editoriale
  • Expoziţie de carte dedicată aniversării zilei de naştere a poetului MIHAI EMINESCU
  • Expoziţie de carte dedicată ZILEI UNIRII
  • Expoziţie de carte – NOUTĂŢI ÎN BIBLIOTECĂ
  • Expoziţie de carte dedicată Proclamării Independenţei de Stat şi Zilei Europei
  • Expoziţie de carte – SCRIITORUL LUNII
  • Expoziţie de carte şi periodice ocazionată de Ziua Marinei
  • Expoziţie de carte ocazionată de Ziua Armatei
  • Expoziţie de carte şi periodice ocazionată de Ziua Naţională a României
  • Revoluţia Română  - decembrie 1989
 • Evocări:
  • Evocare  MIHAI EMINESCU                 
  • Însemnătatea zilei de 24 ianuarie
  • Povestea mărţişorului
  • Evocare VICEAMIRAL ION MURGESCU
  • Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai
  • Ziua Marinei
  • Povestea ŞCOLII MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE „Amiral Ion MURGESCU”
  • Ziua Armatei
  • Ziua Statului Major al Forţelor Navale
  • Ziua Statului Major General
  • Însemnătatea zilei de 1 Decembrie
  • Însemnătatea evenimentelor din Decembrie 1989
  • Ziua Eroilor
  • Drapelul de luptă
  • Imnul naţional al României
 • Povestea unei vieţi (prezentarea unei personalitati):
  • TRAIAN VUIA
  • IONEL TEODOREANU
  • ALEXANDRU PHILIPPIDE
  • JEAN BART
  • PREMIUL NOBEL sau  PERSONALITĂŢI CARE AU SCHIMBAT LUMEA - prezentarea unor personalităţi care au contribuit la schimbarea lumii
  • GEORGE E. PALADE şi dezvăluirea tainelor celulei
  • HENRI COANDĂ şi revoluţionarea aeronauticii
  • GEORGE GOGU CONSTANTINESCU şi sonicitatea
   
 • Istoria unui palat (prezentarea unui monument cu însemnătate pentru poporul român):
  • PALATUL POPORULUI
  • CASTELUL BRAN
  • MUZEUL MARINEI ROMÂNE
  •  

 • Activităţi comune cu partenerii din protocolul de colaborare sub egida  Inspectoratului Judeţean Constanţa

   

 • Activităţi din planul cu principalele activităţi
  • Vizitarea Muzeului unităţii de către elevii anului I
  • Vizită la Muzeul Marinei Române şi a Muzeului Naţional de Istorie Constanţa de către elevii anului I
  • Vizită la Filiala locală a Muzeului Militar Naţional de către elevii anului I.
  • Instruire practică şi documentare în unităţile Forţelor Navale. Întâlniri ale elevilor cu maiştri din F.N. privind standardele de pregătire necesare profesiei.
  • Deschiderea anului de învăţământ.
  • Prezentarea Drapelului de luptă al unităţii.
  • Ziua Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”.
  • Ziua Porţilor Deschise.
  • Ziua Independenţei de stat a României (1877)
  • Ziua Victoriei Naţiunilor Unite (1945)
  • Ziua Europei (1985)
  • Ziua Eroilor
  • Absolvirea promoţiei
  • Înaintarea în grad a promoţiei
  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice
  • Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor

 

 • Cercuri externe la care participă şi elevi ai şcolii
 • Întâlniri cu veteranii de război şi/sau pensionarii militari
 • Întâlniri cu membri ai Ligii Maiştrilor Militari de Marină