Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto       Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, ediţia a VII-a, 10-12 mai 2017