Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto      Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor - 8 - 10 noiembrie 2017