Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto       8 octombrie 2017- Festivitatea de aniversare a 120 de ani de existenţă a şcolii