Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto       Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor, 9 - 11 noiembrie 2016